Kalo tek përmbajtja kryesore

Jeta mund të jetë plot me surpriza, prandaj po ju ofrojmë shansin për t'u ngritur nga hiri.

 

Ja si

Nëse nuk regjistroheni duke përgjuar Ice buton për shtatë ditë rresht, duke filluar nga dita e 8-të deri në ditën e 60-të, ju keni mundësinë të përfitoni nga opsioni i Ringjalljes.

Kur të hyni për herë të parë në App pas shtatë ditëve, do t'ju pyesin nëse doni të përfitoni nga ringjallja. Nëse zgjidhni ringjalljen, atëherë do të jeni në gjendje të vazhdoni check-in dhe të mbeteni aktivë në Ice rrjeti.

 

Një lajm tjetër i mirë.

Nëse përdorni opsionin e ringjalljes në çdo kohë midis ditës së 8 - të dhe ditës së 60- të të pasivitetit, slashing është anulluar dhe ju do të përfitoni nga të gjitha monedhat në bilancin tuaj.

 

Vetëm një herë mund të nxjerrësh dobi nga mundësia e ringjalljes.