Ringjallja

Jeta mund të jetë plot me surpriza, prandaj po ju ofrojmë shansin për t'u ngritur nga hiri.

Ja si

Nëse nuk regjistroheni duke përgjuar Ice buton për shtatë ditë rresht, duke filluar nga dita e 8-të deri në ditën e 60-të, ju keni mundësinë të përfitoni nga opsioni i Ringjalljes. Kur të hyni për herë të parë në App pas shtatë ditëve, do t'ju pyesin nëse doni të përfitoni nga ringjallja. Nëse zgjidhni ringjalljen, atëherë do të jeni në gjendje të vazhdoni check-in dhe të mbeteni aktivë në Ice rrjeti.

Një lajm tjetër i mirë.

Nëse përdorni opsionin e ringjalljes në çdo kohë midis ditës së 8-të dhe ditës së 60-të të pasivitetit, slashing Është anuluar dhe ju do të përfitoni nga të gjitha monedhat në bilancin tuaj.

Vetëm një herë mund të nxjerrësh dobi nga mundësia e ringjalljes.


E ardhmja e decentralizuar

Social

2024 © Ice Labs. Pjesë e Leftclick.io grupi. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Ice Open Network nuk është i lidhur me Intercontinental Exchange Holdings, Inc.