Përgjysmim

Në industrinë e kriptovalutave, termi "përgjysmim" i referohet një procesi që redukton normën e lëshimit të monedhave të reja. Më saktë, përgjysmimi është ulja e normës minerare. Procesi i përgjysmimit të rrjetit u bazua fillimisht në uljen e normës minerare mbi numrin mesatar të minatorëve aktivë ditorë gjatë 7 ditëve të fundit, duke ndikuar në dy gjysmat e para nga 16 në 4 Ice Në orë.
Minatorët aktivë të përditshëm në 7 ditët e fundit Shkalla e minierave
0 – 50,000 16 Ice per ore
50,001- 250,000 8 Ice per ore
250,001 – 1,000,000 4 Ice per ore
Kemi miratuar një qasje të re për ngjarjet e mëpasshme të përgjysmimit, të cilat do të ndodhin në datat e paracaktuara. Ky ndryshim shënon një kalim në një orar më të strukturuar përgjysmimi, duke rritur parashikueshmërinë në shpërndarjen tonë të monedhave.
Datat e paracaktuara Shkalla e minierave
01 Dhjetor 2023 2 Ice per ore
01 shkurt 2024 1 Ice per ore

E ardhmja e decentralizuar

Social

2024 © Ice Labs. Pjesë e Leftclick.io grupi. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Ice Open Network nuk është i lidhur me Intercontinental Exchange Holdings, Inc.